SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - AVANS - Program za fakturisanje i obračun PDV-a

Modul za fakturisanje i obračun PDV-a – AVANS – omogućava izdavanje finansijskih dokumenata i vođenje poreskih evidencija propisanih Zakonom o PDV-u, automatski obračun PDV-a, kreiranje i izvoz POPDV obrasca.

Program je namenjen Knjigovođama koje vode poresku evidenciju i obračunavaju PDV i svim preduzećima, koja su od 1.1.2005. PDV obveznici, bez obzira da li poresku evidenciju vode sami.

Prednosti modula AVANS su:

 • Sva rešenja su zasnovana na odredbama Zakona o PDV i posebnim Pravilnicima. Sve zakonske promene će biti ažurno praćene izmenama i dopunama programa
 • Uz minimalan unos podataka omogućava obračun PDV i vođenje veoma velike poreske evidencije, koja je obavezna po Zakonu za sve PDV obveznike
 • Omogućava izdavanje faktura koje u potpunosti zadovoljavaju zakonske propise i koje su svi PDV obveznici obavezni da primenjuju već od 1. januara 2005. godine
 • Integracijom sa modulom za finansijsko knjigovodstvo omogućava automatsko knjiženje primljenih i izdatih faktura, kao i poreskih obaveza i potraživanja, prema standardnim šemama za knjiženje ovih dokumenata
 • ntegracijom sa programom za robno-materijalnu evidenciju omogućava formiranje robnih dokumenata na osnovu formiranih primljenih i izdatih računa i obrnuto, kao i automatsko formiranje izlaza iz magacina na osnovu dokumenta Račun-otpremnica
 • Integracijom sa programom za platni promet i blagajne koji omogućava operativno evidenciju plaćenih primljenih i izdatih računa
 • Digitalno potpisivanje dokumenta
 • Integracija Bar-Code standarda na nivou dokumenta, artikla, lica, i drugo
 • Prosleđivanje putem sistemskog mejla na sistemski način iz same aplikacije
 • Export podataka za dalju obradu
 • Praćenje dugoročnih projekata u vidu avansa, storniranja avansa i delimičnih isporuka, privremenih situacija

Funkcionalnosti modula AVANS su:

 • Kreiranje svih finansijskih dokumenata po Zakonu o PDV: Račun, Račun-Otpremnica, Predračun, Avansni račun, Konačni račun, Delimične isporuke, Devizni račun, Devizni predračun, avansni i konačni račun, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje, Zbirni promet (evidencije prometa u maloprodaji), Refakcija stranim državljanima, Priznanica za nabavke od poljoprivrednika, Račun za oporezivanje razlike i dr.
 • Evidencija kreiranih izdatih računa kroz Knjigu izdatih računa – KIR.
 • Evidencija primljenih faktura kroz Knjigu primljenih računa – KPR.
 • Detaljna štampa knjiga i izveštaja evidencije PDV-a.
 • Automatski obračun PDV-a u obračunskom periodu na osnovu evidencije PDV u KIR-u i KPR-u, sa štampanjem POPDV i PPPDV obrazaca, izvoz POPDV obrasca u elektronski oblik i predaja preko portala Poreske uprave.
 • Štampa posebnih evidencija PDV.
 • Sumarni i detaljni Izveštaji o prometu u obračunskom periodu.
 • Konfigurisanje finansijskih dokumenata.
 • Dodatni prodajni cenovnici koji se mogu definisati i u stranoj valuti.
 • Rezervisanje količina u modulu za robno materijalnu evidenciju na osnovu predračuna.
 • Mogućnost definisanja komercijalnih uslova za kupce (posebne cene, rok plaćanja, kasa skonto, rabat).
 • Vezivanje dokumenata za organizacione jedinice (mesta troška), definisanje dodatnih analitika (projekti, ugovori, komercijalisti …) na koje se odnosi dokument, formiranje izveštaja na osnovu ovih atributa i evidencija u nalogu za knjižinje prilikom automatskog knjiženja.
 • Izveštaji koliko je fakturisano po artiklima i poslovnim partnerima, nabavljeno po artiklima, razlika u ceni (koji se formira u komunikaciji sa modulom za robno-materijalnu evidenciju).
 • Set izveštaja koji se formira na osnovu operativne evidencije uplata i isplata i njihovog povezivanja sa računima u modulu za vođenje platnog prometa i blagajne, kao što su: Dospela potraživanja na dan, Dospela ne naplaćena potraživanja na dan, Dospele ne naplaćene obaveze na dan, Obaveze kojima ističe rok plaćanja, Saldo kupaca i dobavljača.
 • Eksport podataka iz knjige primljenih i knjige izdatih računa u elektronskom obliku.

Funkcionalnosti modula Avans su:

 • Kreiranje svih finansijskih dokumenata po Zakonu o PDV: Račun, Račun- Otpremnica, Predračun, Avansni račun, Konačni račun, Delimične isporuke, Devizni račun, Devizni predračun, avansni i konačni račun, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje, Zbirni promet (evidencije prometa u maloprodaji), Refakcija stranim državljanima, Priznanica za nabavke od poljoprivrednika, Račun za oporezivanje razlike i dr.

 • Automatski obračun PDV-a u obračunskom periodu na osnovu evidencije PDV u KIR-u i KPR-u, sa štampanjem POPDV i PPPDV obrazaca, izvoz POPDV obrasca u elektronski oblik i predaja preko portala Poreske uprave.

 • Evidencija primljenih faktura kroz Knjigu primljenih računa – KPR.

 • Detaljna štampa knjiga i izveštaja evidencije PDV-a.

 • Automatski obračun PDV-a u obračunskom periodu na osnovu evidencije PDV u KIR-u i KPR-u, sa štampanjem POPDV i PPPDV obrazaca, izvoz POPDV obrasca u elektronski oblik i predaja preko portala Poreske uprave.

 • Štampa posebnih evidencija PDV.

 • Sumarni i detaljni Izveštaji o prometu u obračunskom periodu.

 • Konfigurisanje finansijskih dokumenata.

 • Dodatni prodajni cenovnici koji se mogu definisati i u stranoj valuti.

 • Rezervisanje količina u modulu za robno materijalnu evidenciju na osnovu predračuna.

 • Mogućnost definisanja komercijalnih uslova za kupce (posebne cene, rok plaćanja, kasa skonto, rabat).

 • Vezivanje dokumenata za organizacione jedinice (mesta troška), definisanje dodatnih analitika (projekti, ugovori, komercijalisti …) na koje se odnosi dokument, formiranje izveštaja na osnovu ovih atributa i evidencija u nalogu za knjižinje prilikom automatskog knjiženja.

 • Izveštaji koliko je fakturisano po artiklima i poslovnim partnerima, nabavljeno po artiklima, razlika u ceni (koji se formira u komunikaciji sa modulom za robno-materijalnu evidenciju).

 • Set izveštaja koji se formira na osnovu operativne evidencije uplata i isplata i njihovog povezivanja sa računima u modulu za vođenje platnog prometa i blagajne, kao što su: Dospela potraživanja na dan, Dospela ne naplaćena potraživanja na dan, Dospele ne naplaćene obaveze na dan, Obaveze kojima ističe rok plaćanja, Saldo kupaca i dobavljača.

 • Eksport podataka iz knjige primljenih i knjige izdatih računa u elektronskom obliku.

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…