SRB

Servis: Sigurna arhiva

Automatizovan BackUp baze podataka – Skladištenje rezervnih kopija baze podataka u organizaciji D4S na sekundarnoj lokaciji

Prednosti rešenja su:

  • Dnevno kreiranje BackUp fajla baze podataka bez prekida rada korisnika.
  • Kompresovanje BackUp fajla baze podataka u maksimalnom obimu.
  • Redovna kontrola evidencije o uspešnom čuvanju backup fajla baze podataka u vidu log fajla i permanenta kontrola back-up servisa.
  • Uspostavljen sistem obaveštavanja u slučaju neuspešnog BackUp-a.
  • Čuvanje BackuUp-a korišćenjem proverenih i regulisanih servisa koji garantuju sigurnost, dostupnost i raspoloživost podataka.
  • Čuvanje na storage sistemu kompanije D4S

Dodatne - dopunske, funkcionalnosti:

  • Transparentna kontrola putem WebPristupa - WebLog-
  • Enkripcija (šifrovanje) baze podataka, korisnika unikatnim ključem, privatno poznatom lozinkom koju samo korisnik ima, korišćenjem AES-256 algoritma

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…