SRB

Podrška i implementacija poslovnog softvera

D4S provera zdravlja Vašeg MPP

D4S Profesionalni servisi

Zakažite proveru zdravlja Vašeg Malog poslovnog programa – MPP
Ili
Zakažite proveru zdravlja Vaše informaciono komunikacione infrastrukture.

 

D4S Profesionalni servisi su dizajnirani su da zadovolje Vaše jedinstvene potrebe u cilju osiguranja dobrog funkcionisanja softvera iz Edicije „Mali poslovni programi“.

Naši servisi su dizajnirani tako da pruže odgovore postojećim i novim klijentima. Možemo da Vam pomognemo u procesu planiranja kupovine i odabira adekvatne i najpovoljnije licence za Vas, strateški adekvatnog uređenja postavke sistema u cilju dugoročne podrške podataka Vašem poslovanju, implementacije poslovnog rešenja u cilju stvaranja što veće upotrebne vrednosti softvera za Vas, dizajna potrebnih integracija ili podrške u korišćenju rešenja i obuke za pravilno korišćenje softvera.

Bez obzira da li ste tek počeli da koristite MPP kao poslovni softver ili ste dugogodišnji korisnik poslovnog softvera, možete da koristite naše profesionalne servise.

Opis usluge – Provera zdravlja Vašeg MPP

Korisnici Malog poslovnog programa, bez sumnje, suočavaju se sa stalnim pritiskom da se uoče, razumeju i primene nova zakonska rešenja, da ažurno i adekvatno prezentuju tražene podatke za operativno upravljanje poslovodstvu kompanije, da budu u toku u dovoljnoj meri sa intenzivnim tehnološkim inovacijama, a često imaju malo vremena da se više upoznaju sa poslovnim rešenjem koje im pomaže u ostvarivanju radnih zadataka.

Usluga Provera zdravlja MPP uključuje dva(2) efektivna sata D4S Profesionalnih servisa. Naši inženjeri će osigurati da se primene najbolje prakse primerene za Vašu organizaciju sa ciljem da uživate punu iskorišćenost trenutnih mogućnosti Malih poslovnih programa.

Usluga Provere zdravlja MPP, je fenomenalna ako ste novi korisnik koji počinje sa korišćenjem poslovnog softvera, a isto tako je značajna u vidu godišnjeg pregleda provere i ispravnosti poslovnog rešenja kao i upoznavanje sa novim mogućnostima poslovnog softvera.

Provera zdravlja MPP – kome je namenjena i šta obuhvata:

Korisnicima Edicije „Mali poslovni programi“

Inicijalni razgovor na temu aktuelnih problema, izazova ili potreba za rešavanjem pojedinih slučajeva

Provera instalacije u cilju osiguranja ispravnosti i funkcionalnosti, upoznavanje sa značajnim funkcionalnostima i provera da li je poslednja verzija instalirana.

Pregled računara na kome se nalazi baza podataka

Intervju sa primernim korisnikom poslovnog rešenja.

Rezime svih uočenih nepravilnosti i preporuke koje radnje treba preduzeti.

Upoznavanje sa uočenim nepravilnostima, zajednički pregled i prikaz/primena/upoznavanje sa preporučenim radnjama.

Zakažite proveru zdravlja Vašeg MPP danas

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Ako se pitate ili imate situaciju da...

Dešavaju Vam se razni sitni problemi u programu?

Budite slobodni da pošaljete mejl, pozovete, da rešimo problem.

Zašto da koristim uslugu D4S Provera zdravlja Vašeg MPP?
(Nemam probleme u radu, nema dodatne potrebe, nemam izmene u programu)

Na primer, auto ne morate da vozite godinu dana, trebate da uradite mali servis, slično tako pod pretpostavkom da ne updatujete računare / program, ne postoji garancija da nešto neće iskočiti kao problem i da Vam neće trebati neki vid podrške i rešenja, verovatno u opisanom slučaju značajno manje, ali trebaće.

Ništa nismo radili, imamo problem ne funkcioniše računar/program.

Nije ne predviđena situacija. Čak i da ne updatujete program, možete da očekujete da imate nekakav problem sa računarom u određenom trenutku (ne reaguje, u sred rada plav ekran, startuje se duže nego inače i tako dalje). Nemojte da programsku podršku radite sami.

Mi kao knjigovodstvena agencija, imamo potrebu, da nam se problemi na programu rešavaju što pre.

Razumemo Vas potpuno i želimo da Vas podržimo u toj nameri. Jednostavno rečeno, Vi ne brinete o aplikaciji i ne bavite tehničkim detaljima. Vi radite Vaš posao, a aplikacija će funkcioniše kako treba. Mi vodimo računa o Vašoj instalaciji i time drastično smanjujemo probleme.

Koji su načini saradnje sa D4S po pitanju pružanja podrške?

Portal – eMail - TeamViewer - Telefon – VPN + RemoteDesktop. Imamo ljude, poslovni prostor, vreme, opremu i licencu za TeamViewer.

Šta D4S preporučuje?

Rad i rezultati. Referentni poslovi i klijenti. Mi kao malecka firma, zapošljavamo nove ljude, ulažemo značajna sredstva u informaciono komunikacionu infrastrukturu, sve što koristimo je podržano licencom i plaćenom podrškom, po svim pitanjima gledamo da se što bolje organizujemo i pružimo kvalitetnu uslugu našim korisnicima.

Mi Vas kontaktiramo i uputimo zahtev, Vi rešite problem i to uredno naplatite?

Da, tako je.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Pružanje podrške

D4S ima obučenu, iskusnu i sertifikovanu tehničku podršku.

Lice zaduženo za usluge podrške I implementacije

Za implementaciju primarno je zaduženo lice Nenad Dačić,

15 godina iskustva u ovim i povezanim poslovima.

Preko 400 preduzeća do sada sa kojima je realizovana saradnja.

Preko 1000 projekata raznih vrsta koji su realizovani kod krajnjeg korisnika.

Rad sa velikim, komplikovanim, specifičnim i raznim delatnostima.

Multidisciplinarni pristup u rešavanju u problema I dugoročno uspostavljanje svakog rešenja.

Lista referentnih klijenata i popularno rečeno organska svedočanstva korisnika

Iskustvo u implementaciji softvera I unapređenju poslovanja različitih poslovnih segmenata kompanija, različitih privrednih delatnosti.

Priznati sertifikati u zemlji i inostranstvu (Nenad Dacic - Director - D4S | LinkedIn)

Usluga – Instalacija, podešavanje, uređenje instalacije

#Instalacija, #Instalacija servera, #instalacija_klijenta, #BackUp_Instalacije, #ObukaKorisnika, #Šifarnic/Šifrarnici, #PoslovniProcesi, #NaprednoIzveštavanje, #Vizuelno_Izveštavanje, #BackUp_BazePodataka, #optimalni_rad_bazePodataka, #identiteti_korisnika_softvera, #integracija_ActiveDirectory(AD), #SingleSignOn, #PovezivanjeKlijenata, #Kontrolisan_Pristup, #EvidencijaPristupaPodacima, #KontrolaPristupaPodacima, #povezivanjeŠtampača, #DigitalizacijaDokumenata, #podešavanjeAplikacije, #elektronskoPotpisivanje, #Konsultacije, #Podrška, #RešenoSveRešenoSad

 • Instalacija aplikacije
 • Umrežavanje aplikacije
 • Konsultacije u vezi obračuna i isplate zarada
 • Konsultacije u vezi obračuna i isplate naknada
 • Konsultacije u vezi kontnog plana
 • Konsultacije u vezi evidencije osnovnih sredstava
 • Konsultacije u vezi magacinskog poslovanja i uređenja magacina
 • Konsultacije u vezi robno-materijalnog poslovanja
 • Možemo mi to!
 • Garancija povrata novca: Ukoliko ste nezadovoljni pruženom uslugom, vraćamo novac.
 • Referenca

Cena

Tipične usluge podrške i konsultacija

Cena usluga pružanja podrške je 3.600,00 RSD bez PDV-a. (svim kanalima komunikacije) Ukoliko je potrebno da se izađe na lokaciju za korisnike na teritoriji Beograda, iznosi 1.000,00 RSD bez PDV-a.

Ukoliko je potrebno da se izađe na lokaciju za korisnike van teritorije Beograda, korisnik snosi troškove puta i boravka. Zavisno od lokacije napravi se dogovor sa korisnikom.

Specifične usluge

Specifični jedinstveni zahtevi imaju jedinstvenu specifičnu cenu. Po principu Zahtev – Ponuda.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Implementacija poslovnog softvera

U prethodnom periodu trudili smo se da radimo i stvaramo rezultate, a manje da objašnjavamo i prezentujemo minuli rad.

Odlučili smo da pristup promenimo, da objasnimo i prezentujemo.

U nameri da ukažemo na kvalitet naših usluga implementacije rešenja i softvera

i da prezentujemo značaj ostvarenih rezultata ovim procesom implementacije,

došli smo do zaključka da je potrebna prezentacija našeg pogleda

na problematiku razvoja i implementacije

informaciono komunikacionih rešenja

u cilju ispravnog razumevanja i usaglašenja očekivanja

od strane vlasnika kompanija, korisnika naših usluga, često i kolega, zaposlenih i šire zajednice.


Odgovori na često postavljano pitanje, ovih godina:

Šta je to što mi radimo i zašto to toliko košta i tome slično?

Nadamo se da ćemo pružiti bar deo odgovora u narednim redovima.


D4S Rešenja i Podrška

Prvo ćemo vas uvesti u naše sagledavanje postojanja jednog, bilo kog privrednog društva/ privrednog sistema (bez obzira da li je organizacija, firma, korporacija, preduzetnik, veliko/malo, domaće/strano).

Mi implementaciju, naš zadatak, vidimo kao esencijalno važnu, zato što je prema našem gledištu po sredi tačka integrisanja:

 • Podataka,
 • Kompetencija,
 • Obuke,
 • Rada,
 • Radnih procesa,
 • Organizacije i sistematizacije radnih mesta,
 • Infrastrukture i mreža, informacione i komunikacione i druge,
 • Tehnološke promene,
 • Zahteva zakonodavca tj. aktuelni zakonski okvir,
 • Zahteva rukovodstva i vlasnika tj. operativni zahtevi,
 • Mnogo toga još, što zavisi od organizacije do organizacije od delatnosti do delatnosti,

A sve to sa ciljem da kada se implementacija završi i sistem pusti u produkciju, da sve funkcioniše, svi znaju šta treba da rade i samostalni su u funkcionisanju.

Mi smo uvek tu da podržimo novu promenu konsultacijom ili nekim novim rešenjem.

Svi pobrojani i ne parametri:

 • Razlikuju se i menjaju se
 • od kompanije do kompanije,
 • pa i u okviru jedne kompanije
  - (od godine do godine)
  - (od meseca do meseca)
  - (od dana do dana) podrazumevan je slučaj;

Isto tako podrazumevano je da postoji sezonalnost, da postoji ciklično ponašanje i tako dalje.

Priče su razne i brojne, ali istina je da treba podržati život i zahteve/promene na tom putu.

Mi radimo tako da svako naše rešenje, bude rešenje koje će odgovoriti svim promenama od gore navedenih aspekata.

Zato ćemo prezentovati, šta je TO REZULTAT IMPLEMENTACIJE REŠENJA koristeći d4s usluge.

Ovo su ujedno i ŽELJE i IDEJE potencijalnih korisnika, ali ovo je ujedno i REALNOST naših korisnika usluga.

Ovo je najveća vrednost koju D4S pruža korisnicima svojih usluga, prethodnu deceniju i više.


Nije uobičajen ovakav pristup od strane nekog, kako se to popularno kaže „sa strane“, a da nije vlasnik.

Pristup je definitino nesvakidašnji, jedinstven, ali sa validiranim neporecivim rezultatima u praksi u prethodnih 15 godina

Ukoliko Vi kao vlasnik ili donosilac odluka ili odgovorno lice ili pojedinac koji je savestan, odgovoran imate sledeća razmatranja, želje i ideje:

 • Želite da organizujete kompaniju tako da ne zavisite od operativnog izvršioca na terenu.
 • Želite da kada novi zaposleni dođe na radno mesto, da što pre bude osposobljen da funkcioniše u okviru organizacije.
 • Želite da imate rešenjE/A koje je pouzdano i koje ne morate da menjate u narednih, makar 10 godina?
 • Želite da imate na osnovu rada organizacije upotrebljive podatke za neke nove do sada nepoznate izveštaje i potrebe, koji treba da Vam pruže nove poglede i informacije na poslovanje.
 • Želite da se bavite svojim poslom, a administracija da predstavlja podršku i izvor upotrebljivih istorijskih podataka u cilju planiranja svetle budućnosti.
 • Želite jedno integralno rešenje:
  - jedan podatak se unosi na jednom mestu u sistemu,
  - jednim procesom se rešavaju brojni zahtevi,
  - jednim klikom se realizuje x operacija,
  - jedna baza podataka
 • Želite da gradite i imate kapacitete, agilnost, fleksibilnost, skalabilnost, toleranciju na grešku, podršku za neželjen događaj, sigurnost.
 • Želite da imate odgovor na pitanja koja sada ne postavljate, ali trebaće Vam odgovor na pitanje od Vaše službe knjigovodstva, analitike, finansija ….,– tačan i što pre
 • Želite da znate jasno koji su Vam troškovi i ko su nosioci (sa/bez X nivoa analitičnosti).
 • Želite da znate jasno koji su Vam prihodi i ko su nosioci (sa/bez X nivoa analitičnosti).
 • Želite da donosite odluke na osnovu činjenica i objektivne istine u vezi sa situacijom.
 • Želite da se nedvosmisleno zna u Vašoj kompaniji ko je odgovoran za koji segment posla.
 • Želite da se u Vašoj organizacija zna ko se pita. Da se zna ko se u ruku ljubi. Da se zna ko gde sedi. Jedan domaćinski red.
 • Želite da domaćinski, neko bi rekao gospodarski imate pretpostavke da upravljate Vašom kompanijom.
 • Želite da vidite jasan odnos uloženog i vraćenog sa stanovišta usluga i rešenja koje Vam pružamo.
 • Želite da imate jednog pouzdanog partnera od poverenja koji će Vam pomoći da kompaniju ili segment kompanije, uredite tako da Vaša deca – Vaši naslednici – naša zajednica, ne moraju da prolaze „celu igricu“ ispočetka, ako je to u budućem trenutku realno i/ili potrebno.

Ako je odgovor na ova pitanja: DA, ja želim

Za početak, pretpostavljamo da možemo da ostvarimo saradnju, po mnogim pitanjima na obostrano zadovoljstvo.

Isto tako, verujemo da razumete za koje vrednosti - naše usluge i rešenja stvaraju pretpostavke.

D4S

Mi ćemo integrisati tehnologije, sisteme, procedure, podatke, zahteve i potrebe u jednu funkcionalnu celinu.

D4S predlaže rešenja koja podrazumevaju predvidive aktivnosti, opremu, troškove, vreme za realizaciju posla.

Podržavamo životne cikluse infrastrukture, organizacije, softvera, poslovanja.

Uvek predlažemo princip da se imenuju lica od poverenja na početku naše saradnje, koja će sa Vaše stane učestvovati u planiranju i implementacije i koja će ujedno kontrolisati naš rad i overavati radove, licence i drugo shodno verodostojnim činjenicama na terenu, poštujući visoke moralne i etičke standarde.

Mi se obavezujemo da ćemo sa pažnjom dobrog domaćina/privrednika da pristupimo poslu i da se potrudimo da realizujemo sve Vaše zahteve.

Naš rad i rezultati nas preporučuju.

Iskustvo i druge kapacitete posedujemo i smatramo da možemo uspešno da odgovorimo Vašem zahtevu.

2020. godine obeležavamo 10 godina uspešnog poslovanja.

Na osnovu lične inicijative osnivača, značajnim investicijama u znanje i opremu u dugom roku, zahvaljujući svestranom obrazovanju i višedecenijskom praktičnom iskustvu pružamo integrisane usluge uspostavljajući proverena ili inovativna rešenja.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…