SRB

Prodaja Edicije ”Mali poslovni programi 2”

Partnerstvo u prodaji

D4S je koncipiran kao kompanija koja ima nameru da pruži korisniku rešenje svojim znanjem i kompetencijama.

Prodaja se u našem slučaju događa kao logična posledica projektovanog rešenja korisničkog zahteva.

Kupiti poslovni softver je vrlo specifična usluga.

Kupiti hardver je isto tako specifična usluga. Sertifikat HP

Mi smo opredeljeni da pružamo kvalitetne usluge.

Naši klijenti uvereni u pouzdanost i kvalitet naših usluga zahtevaju od nas rešavanje njihovih specifičnih zahteva i na taj način mi realizujemo prodaju informaciono komunikacione opreme i softvera.

MPP je svojevremeno od 2002 godine imao komercijalnu politiku jednokratne kupovine trajne licence. Zbog neodrživog poslovnog modela, kao i značajnim potrebama za investicije u nove tehnologije odlučeno je da se razvije verzija 2 i ponudi novi vid licenciranja.

2010. godine publikovana je verzija 2 i tada pionirska komercijalna politika plaćanja licence za period od godinu dana, danas je to standard, a tada je bila nepoznanica i u okviru informatičke struke.

Sa ponosom možemo da izbrojimo da smo značajan broj firmi korisnika softvera, 134 korisnika, uspešno prebacili sa verzije 1 na verziju 2, komercijalno i tehnički i tako omogućili svaki kontinuitet u poslovanju.

D4S je priznat i prepoznat kao vodeći partner za implementaciju, prodaju i razvoj najinovativnijeg domaćeg softverskog poslovnog rešenja Edicija „Mali poslovni programi“ za podršku službi finansija, knjigovodstva i obračuna poreza u izdanju Privrednog savetnika Informacione tehnologije.

Posedujemo 15 godina iskustva u pružanju podrške i razvoja poslovnog softvera „Edicija - Mali poslovni programi“.

Nenad Dačić je kao fizičko lice 2008. godine bio broj 1 u prodaji poslovnog softvera Edicije“Mali poslovni programi“ u rangu svih distributera na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ukupna vrednost prodatih licenci od strane D4S prelazi 42 miliona dinara do 2021. Godine.

Broj korisnika naših usluga svake godine raste kao i naša ponuda prema tržištu.

Isto tako, postojeći korisnici proširuju saradnju sa nama i kupuju/dokupljuju druge programske module iz naše ponude.

Naš portfolio usluga broji više od 400 inovativnih specifičnih namenskih rešenja za unapređenje poslovanja kompanija u više od 2.000.000 redova programskog koda koji su uspešno implementirani u preko 60 kompanija.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Kupite legalno!

Najvažnija stvar prilikom izbora poslovnog softvera je važnost kupovine legalnog softvera uz zagarantovana prava koja Vam legalna kupovina obezbeđuje.

D4S je priznat i prepoznat kao vodeći partner za implementaciju, prodaju i razvoj najinovativnijeg domaćeg softverskog poslovnog rešenja Edicija „Mali poslovni programi“ za podršku službi finansija, knjigovodstva i obračuna poreza u izdanju Privrednog savetnika Informacione tehnologije.

DISTRIBUTERI

Posedujemo 15 godina iskustva u pružanju podrške i razvoja poslovnog softvera „Edicija - Mali poslovni programi“.

Ukupna vrednost prodatih licenci od strane D4S prelazi 42 miliona dinara do 2021. Godine

Posedujemo dugogodišnje iskustvo u prodaji, implementaciji i razvoju softvera. Proverite zašto naš portfolio usluga broji više od 400 inovativnih specifičnih namenskih rešenja za unapređenje poslovanja kompanija u više od 2.000.000 redova programskog koda koji su uspešno implementirani u preko 60 kompanija.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Proces provere legalnosti poslovnog softvera MPP

Proverićemo i dostavićemo Vam informaciju u vezi sa zahtevom.

 

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Proces obnove licenci

Zajedno sa korisnikom planiramo pravovremeno obnovu licence u skladu sa korisnički aktuelnim programskim i finansijskim i drugim zahtevima.

A sve u cilju da naredna godina poslovanja bude adekvatno podržana od strane poslovnog softvera.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Više o Ediciji “Mali poslovni programi 2”

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Moduli poslovnog softvera

Mali poslovni programi enterprise

Softver MPP2 isporučuje se besplatnom aplikacijom za upravljanje bazom podataka – „Microsoft SQL Express Edition“.

Ova verzija MS SQL programa kod 95% naših korisnika radi bez ikakvog problema, ali dešava se sporadično da kod većih korisnika, odnosno korisnika sa više klijenata koji istovremeno rade u programu, kao i kod korisnika sa većom količinom evidencije dokumenata i onih koji intenzivno više godina za više privrednih subjekata vrše evidenciju u našem programu, može doći do otežanog rada, tj. usporenja rada programa i ne mogućnosti čuvanja podatka zbog veličine baze podataka.

Razlog je u tome što je Microsoft u Express verziji MS SQL Servera ugradio izvesna ograničenja. Ta ograničenja su:

 • MS SQL  Express Edition za svoj rad ne koristi više od 1 GB RAM memorije, bez obzira na to što na računaru na kojem je instalirana baza podataka postoji više RAM memorije,
 • MS SQL  Express Edition za svoj rad ne koristi više od 1 procesora, bez obzira na to što je na računaru prisutno više procesora.
 • MS SQL  Express Edition ima ograničenje u veličini baze od maksimalno 10 GB.

Ova ograničenja dolaze do izražaja sa rastom broja istovremenih korisnika softvera, rastom količine podataka koja se obrađuje ili višegodišnjoj evidenciji podataka.

U ovim situacijama D4S preporučuje korisnicima je da pređu na korišćenje MS SQL Server Standard verzije baze podataka. SQL Server standard može se nabaviti kod svih firmi koje se bave prodajom Microsoft softvera.

D4S kao kompanija koja pruža sigurna, dugoročna i integralna rešenja, zajedno sa svojim partnerom PS.IT, a na osnovu višegodišnjeg iskustva u prodaji, implementaciji, administriranju i podršci MS SQL-a i MPP2 nudi Korisniku integralnu uslugu po principu „ključ u ruke“ koja podrazumeva sve radove i potrebne licence po meri i potrebi korisnika, najpovoljnije na tržištu Republike Srbije.

Privredni savetnik – Informacione tehnologije, kao dugogodišnji Microsoft ISV (Independent Software Vendor) partner, dobio je mogućnost da preko ISV Royalty programa, plasira punu SQL licencu kao sastavni deo svojih softverskih rešenja i to po znatno povoljnijim cenama. Kao najoptimalniju varijantu što se tiče cene i mogućnosti, preporučili bi nabavku MS SQL Server Standard Runtime platforme, po računaru (server + klijenti) na kojima se koristi program MPP2. U ovom slučaju softver MS SQL Server Standard Runtime koristio bi se za upravljanje samo bazom podataka programa MPP2 i na njemu ne bi mogle da se dodaju baze podataka drugih programa. Plaćanje je jednokratno, odnosno izvršili bi kupovinu MS SQL Servera, a licenca bi važila dokle god koristite program MPP2. U broj računara za koji bi se vršilo licenciranje softvera MS SQL Server Standard Runtime spadaju svi oni računari na kojima je instaliran program MPP2.

Za više informacija o uslovima korišćenja MS SQL Server Standard Runtime možemo vam dostaviti dodatnu dokumentaciju.

Prelazak na MS SQL Server Standard Runtime platformu ima nekoliko aspekata:

 • Tehnički - Tehnički prelazak sa postojeće platforme na MS SQL Server Standard Runtime sa punom funkcionalnošću servera uradićemo bez prekida u redovnom radu i funkcionisanju kompanije, bez Vašeg angažovanja oko komplikovanosti samog procesa
 • Pravni - Sa pravne tačke gledišta, neophodno bi bilo promeniti formu ugovora o nabavci i održavanju MPP2 kako bi se model licenciranja uskladio sa zahtevima Microsofta. Naime standardni model licenciranja softverskog rešenja MPP2 predviđa godišnje licenciranje softvera, dok Microsoft insistira, na jednokratnoj kupovini softvera i godišnjem održavanju.
 • Finansijski - Finansijske parametre prelaska na novu platformu treba posmatrati iz ugla: u odnosu na alternativno rešenje, tj. direktnu nabavku komercijalne verzije MS SQL Server-a (koju možete izvršiti od bilo kog distributera Microsoft proizvoda), prelazak na MPP2 Enterprise platformu je u zavisnosti od licencne opcije povoljniji 3 do 4 puta.

Da bi ispunili Microsoft uslove licenciranja softvera MS SQL Server Standard Runtime i da bi omogućili da naši korisnici liceniraju MS SQL na ovaj način, potrebno je da korisnik izvrši prelazak na MPP2 Enterprise verziju našeg računovodstvenog softvera. MPP2 Enterprise sadrži sve funkcionalnosti kao i edicija MPP2, s tim što se potpisuje novi ugovor za kupovinu softvera MPP2, u koji je uključen i MS SQL Server Standard Runtime i po kome se plaća obavezno godišnje održavanje softvera.

Razlika u ovom OLP sistemu i ISV sistemu kupovine SQL softvera je u tome što se ISV vezuje samo za našu bazu podataka, tj. SQL možete koristiti samo za bazu našeg programa, dok OLP sistem prodaje omogućava da neograničen broj baza različitih programa možete koristiti kroz SQL.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Tehničko tehnološke karakteristike

Datum vesti: 1.1.2020

Edicija „Mali poslovni programi 2" je poslovni softver razvijan za Microsoft Windows platformu.

Aplikativni deo softverskog rešenja je pisan je u C#

Softver je baziran na .Net Framework-u 4.8

Alat za razvoj koristi se Microsoft Visual Studio 2015

DevExpress grafičke kontrole 19.1

Sistem za upravljanje bazom podataka je Microsoft SQL Server 2008 R2

Standardna Desktop klijent/server aplikacija

Minimalna preporučena konfiguracija računara:

 • 4GB RAM
 • 10 GB na radnom disku

Podržane su sledeći operativni sistemi:

 • Serverski: Microsoft Windows 2008 R2
 • Klijentski: Microsoft 7 / 8 / 10

Instalacija programa dolazi uz Microsoft SQL Express Edition, najčešće ova verzija zadovoljava Vaše potrebe iako ima svoje limite

Međutim, ako Vaši zahtevi prevaziđu ograničenja u prilici smo da Vam ponudimo

Nabavku, Instalaciju, konfiguraciju aktuelne verzije Microsoft SQL Servera

Ili

Nabavku, Instalaciju, konfiguraciju aktuelne verzije MPP2 Enterprise.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Način prodaje - licenciranje

Opšti uslovi licenciranja

Softverski paket edicija „Mali poslovni programi" verzija 2 licencira se po principu periodičnog iznajmljivanja.

Period licenciranja je godinu dana.

Plaćanje se vrši unapred za period od godinu dana.

Korisnik može u toku rada zaključiti da su mu potrebni još neki segmenti programa.

U tom slučaju svoj paket može proširiti sa dodatnim modulima uz doplatu.

Korisnik može u toku eksploatacije programa preći na viši nivo licenciranja (na skuplji paket) uz doplatu.

Prilikom nabavke programa korisnik sklapa ugovor o licenciranju na godinu dana.

Kada korisnik prvi put nabavlja program, plaćanje godišnje licence vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja programa.

Obnova godišnje licence vrši se po cenovniku za narednu godinu korišćenja, s tim da se obnova mora izvršiti pre isteka licence za tekući period korišćenja.

Ukoliko korisnik obnovu licence vrši nakon isteka godišnje licence programa, plaćanje pretplate za narednih godinu dana vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja.

Po isteku perioda licenciranja, korisnik može produžiti licencu ili odustati od korišćenja programa.

Ako odustane od korišćenja programa, korisnik ima pravo da zadrži jednu instaliranu instancu programa radi pregleda unetih podataka ali nema pravo unosa novih podataka u program.

Način licenciranja OBRAČUNA ZARADA – TotalS

Pretplata počinje da teče datumom uplate i traje narednih godinu dana.

Cena godišnje pretplate je definisana važećim komercijalnim uslovima i zavisi od maksimalnog broja različitih lica po vrsti obračuna u mesecu isplate u jednom preduzeću.

Vrste obračuna u modulu za obračun zarada i naknada – Total S su:

 • Zarade
 • Bolovanja
 • Naknade troškova
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Honorari (prihodi kod kojih se plaća PIO)
 • Ostalo (prihodi kod kojih se plaća samo porez)

Primer: Vi ste knjigovodstvena agencija koja obračuna zarade i naknade za ukupno 3.000 zaposlenih, koji se nalaze u 250 kompanija. U najvećoj kompaniji u toku jednog meseca broj redova na PD prijavi je manji od 400, uključujući sve pobrojane obračune zarada i naknada. Licenca za Vas iznosi SAMO 79.680,00 dinara bez pdv-a za PRVU godinu korišćenja, a naredne godine licenca iznosi 66.400,00 dinara bez pdv-a.

Način licenciranja KADROVSKE EVIDENCIJE – PERSONAL

Pretplata počinje da teče datumom uplate i traje narednih godinu dana.

Cena godišnje pretplate je definisana važećim komercijalnim uslovima i zavisi od maksimalnog broja aktivnih lica u evidenciji.

Kadrovska evidencija se licencira po principu koliko lica I kojih lica (članovi porodice itd.) želite da budu predmet izveštavanja iz programa.

Evidentirana lica u programu koja su u statusu „pasivan“ ne ulaze u broj lica koji je ograničen nivoom licence i ona se ne uzimaju u obzir prilikom pregleda i formiranja izveštaja iz programa.

Dobra praksa je da „za jedan broj“ licenca kadrova bude veća od licence zarada.

Način licenciranja OBRAČUNA KAMATE

Jedna licenca modula za obračun kamata može se aktivirati na dva (2) računara.

Način licenciranja MODULA ZA INTEGRACIJU

SPECIFIČNA KUPOVINA: Ostavite kontakt da Vas pozovemo

Način licenciranja modula koji nemaju funkcionalne nivoe

Kada korisnik prvi put nabavlja program, plaćanje godišnje licence vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja programa.

Obnova godišnje licence vrši se po cenovniku za narednu godinu korišćenja, s tim da se obnova mora izvršiti pre isteka licence za tekući period korišćenja.

Ukoliko korisnik obnovu licence vrši nakon isteka godišnje licence programa, plaćanje pretplate za narednih godinu dana vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja.

Način licenciranja MODULA ZA MALOPRODAJU

Jedna licenca modula vezuje se za jedan fiskalni uređaj.

Za određene fiskalne uređaje naknadno se nabavlja drajver za komunikaciju sa računarom (ukoliko ga korisnik već ne poseduje).

Drajver se nabavlja jednokratno i vezuje se za fiskalni uređaj.

Način licenciranja MODULA HistoryLog

Unapred plaćanje za narednu godinu korišćenja rešenja. Cena je data za jednu bazu podataka.

Način licenciranja KARNETI

Unapred plaćanje za narednu godinu korišćenja rešenja.

PRAVA KORISNIKA

 • Pravo da koristi Softverski paket MPP2 za svoje potrebe - za praćenje svog poslovanja ili poslovanja drugih privrednih subjekata ako je registrovan za takvu delatnost;
 • Pravo da umnoži i odštampa Uputstvo za instalaciju i Korisničko uputstvo za potrebe obuke ili rada sa Softverskim paketom MPP2;
 • Pravo da instalira instancu Softverskog paketa MPP2
 • Pravo da instalira Softverski paket MPP2 na odgovarajućem broju servera za potrebe rada u lokalnoj mreži u okviru svog pravnog lica

Vlasništvo nad podacima

 • Korisnik je jedini vlasnik svih podataka koje unese kroz opcije Softverskog paketa MPP2 i sačuva u bazi podataka.
 • Privredni Savetnik Informacione Tehnologije je jedini vlasnik svih podataka koji se distribuiraju kao sastavni deo Softverskog paketa MPP2.
 • D4S je vlasnik podataka koje distribuira putem konkretnog softverskih dodataka koje je realizovao na platformi Softverskog paketa MPP2

Tehnički uslovi

 • Korisnik je odgovoran za obezbeđenje odgovarajućih tehničkih uslova za funkcionisanje Softverskog paketa MPP2.
 • Ukoliko je potrebna podrška po pitanju tehničkih uslova, možete nas kontaktirati

Politika predvidivih cena i promene cena u dugom roku

 • D4S i Privredni savetnik Informacione tehnologije se zalažu za komercijalnu politiku predvidivih cena.
 • Cene za prodaju aktuelne verziju 2 formulisane su 2009. godine u dinarima. Promena cena do 2020. godine dogodila se jedanput 2016. godine, uz prethodnu.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Cenovnik

 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

 • Cena po licenci, Prva godina 8.400,00 RSD - Naredna godina 7.000,00 RSD, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

 • Cena po licenci, Prva godina 16.800,00 RSD - Naredna godina 14.000,00 RSD, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

 • Cena po licenci, Prva godina 33.600,00 RSD - Naredna godina 28.000,00 RSD, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a
 • *Cenovnik važi od 01.01.2023. godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

KONTAKTIRAJTE NAS