SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - KAL - Program za robno-materijalno knjigovodstvo

Modul za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL – omogućava vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, artikala, cenovnika, kreiranje dokumenata i izveštaja o stanju i prometu artikala. Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju i promenama zaliha artikala.

Funkcionalnosti modula KAL su:

 • Evidencija robno materijalnog prometa po magacinima.
 • Mogućnost kreiranja većeg broja magacina: magacin sirovina i repromaterijala, magacin gotovih proizvoda, magacin veleprodajni, maloprodajni itd…
 • Kreiranje artikala po magacinima sa predefinisanom poreskom stopom, mogućnost definisanja kategorizacija i kategorija artikala, kao i nekih dodatnih atributa koji se vezuju za artikal.
 • Mogućnost vođenja prometa u magacinima po: prosečnoj nabavnoj ceni, prodajnoj ceni, prodajnoj ceni sa porezom, planskoj ceni, ceni koštanja, FIFO metodi…
 • Izrada Kalkulacije, dinarske i devizne, mogućnost automatske raspodele dodatnih troškova, zaračunavanjа akciza i otpada.
 • Manuelna i automatska izrada nivelacija cena.
 • Izrada robno-materijalnih dokumenata: Prijemnica, Otpremnica, Međumagacinski prenos, Trebovanje, Utrošak, Otpis, Predaja proizvoda, Povraćaj materijala, Povraćaj robe dobavlјaču, Povraćaj robe od kupca, dinarski i devizni, Revers, Povraćaj reversa, Otkupni list, Prijem dorade…
 • Evidencija robno materijalnog prometa u KEP knjizi.
 • Izrada popisa artikala, utvrđivanje popisnog viška i manjka.
 • Definisanje minimalnih količina artikala u magacinu.
 • Konvertovanje mernih jedinica prilikom evidencije ulaza artikala kroz kalkulaciju i prijemnicu.
 • Set izveštaja: Stanje zaliha, Lager lista, Evidencija prometa, Kartica artikla, Prometu artikla u magacinu po kategorijama artikala, kategorijama partnera, organizacionim jedinicama, dodatnim analitikama…
 • Automatsko otvaranje početnog stanja magacina za narednu godina.

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…