SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - KONTO - Program za finansijsko knjigovodstvo

Modul za finansijsko računovodstvo – KONTO – omogućava automatsko i manuelno knjiženje u finansijskom knjigovodstvu svih evidentiranih poslovnih promena, kreiranje propisanih izveštaja, Bilansa stanja i uspeha, Analitičke kartice, Zaključni list, Bruto Bilans, Izvod otvorenih stavki i svi drugi potrebni izveštaji u poslovanju, a na osnovu naloga za knjiženje.

Prednosti modula KONTO su:

Program se isporučuje sa Kontnim planom za:

 • Privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Budžetske ustanove
 • Društva za upravljanje penzionim fondovima
 • Društva za upravljanje investicionim fondovima

Funkcionalnosti modula Konto su:

 • Nema potrebe da unosite podatke o poslovnom partneru. Kom poslovnom partneru? Proverite u realnom vremenu da li taj poslovni partner postoji? Da li je u blokadi? Koji su njegovi matični podaci? Ažurirajte podatke u aplikaciji. Kako? Lako. Direktnim upitom na bazi Narodne banke Srbije u realnom vremenu.
 • Program je fleksibilan i daje mogućnost kreiranja kontnog plana shodno potrebama i zahtevu korisnika (analitike i subanalitike poslovnih partnera) ili dodavanja drugih kontnih planova, kao i kreiranje alternativnih konta i kontnog plana i kreiranje određenih izveštaja prema njemu.
 • Mogućnost efikasnog vođenja poslovnih knjiga usaglašenih sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji za jedno ili više preduzeća.
 • Program je baziran na operativnom dokumentu – nalogu za knjiženje, koji se kreira ili manuelno, direktnim unosom podataka od strane korisnika ili automatski, na osnovu prethodno evidentiranih dokumenta u drugim modulima programa MPP2, koji se knjiže prema standardnim šemama za knjiženje. - NALOG 
ZA
 KNJIŽENJE
 • Na osnovu naloga za knjiženje podaci se automatski generišu u propisanim finansijskim izveštajima: Bilans stanja, Bilans uspeha po MRS, Glavna knjiga, Dnevnik, Bruto bilans, Zaključni list, Statistički izveštaj po MRS, Izveštaj o tokovima gotovine po MRS, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu…
 • Omogućava kreiranja seta izveštaja: analitičke kartice poslovnih partnera, analitičke kartica otvorenih stavki, pregled salda analitika, pregled prometa poslovnih partnera, izvod otvorenih stavki – IOS, rad sa deviznim kontima, izveštaj o dospelim obavezama, pregled salda konta, spisak za otpis, evidencija prometa, nalozi u neravnoteži, nalozi izvan perioda važenja k.p,
 • Podržano je finansijsko praćenje prema organizacionim jedinicama, mestima troška i drugim korisnički definisanim dodatim analitikama (ugovorima, projektima, izvorima finansiranja …).
 • Moguć je rad sa deviznim kontima, evidencija promena i dobijanje izveštaja u stranoj valuti, kao i automatski obračun kursnih razlika.
 • Izvoz podataka iz finansijskih izveštaja u MS Excel, koji su operativni i mogu se dalje obrađivati.
 • Program podržava šablone za automatsko zatvaranje poslovnih knjiga i utvrđivanje rezultata poslovanja, otvaranje početnog stanja za narednu godinu, izvoz Bilansa u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sistem APR-a.
 • Digitalno potpisivanje i elektronsko prosleđivanje IOS-a na mejl iz aplikacije.
 • U sklopu implementacije može se podesiti automatsko knjiženje poslovnih promena iz pomoćnih knjiga. Pored toga na nivou pomoćnih knjiga (Knjiga primljenih računa i Knjiga izdatih računa) moguće je referencirati skenirane/digitalne dokumente.
 • Na osnovu implementacije ovih funkcionalnosti korisnik može u svakom trenutku da na par klika dođe do poslovnog dokumenta kroz aplikaciju iz knjigovodstva bez pretraživanja registratora.

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…