SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - POLIS - Program za evidenciju osnovnih sredstava

Modul za evidenciju osnovnih sredstava – POLIS – omogućava vođenje knjigovodstvene i poreske evidencije osnovnih sredstava, kreiranje njihovih kartica, obračun amortizacije, popis osnovnih sredstava, štampanje obrazaca i izveštaja.

Program je namenjen preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju osnovnih sredstava.

Funkcionalnosti modula POLIS su:

 • Kreiranje kartica osnovnih sredstava.
 • Knjigovodstvena i poreska evidencija osnovnih sredstava.
 • Evidencija povećanja i smanjenja vrednosti osnovnih sredstava.
 • Evidencija otuđenja i otpisa osnovnih sredstava.
 • Praćenje po lokacijama, organizacionim jedinicama, računopolagaču.
 • Pojedinačni ili grupni obračun knjigovodstvene amortizacije, po proporcionalnom ili degresivnom metodu.
 • Obračun poreske amortizacije i kreiranje OA obrasca.
 • Evidencija revalorizacije osnovnih sredstava.
 • Vođenje osnovnih sredstava po nomenklaturnim grupama.
 • Izrada popisa osnovnih sredstava, štampanje popisne liste, evidencija popisnog viška i popisnog manjka.
 • Izrada PK obrasca. - PORESKI KREDIT ZA ULGAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA
 • Izrada OA-1, OA/N, POA obrazaca. - OA-1
OA/N
POA obrazac
 • Generisanje operativnih izveštaja na osnovu svih raspoloživih podataka.
 • Praćenje istorije promena amortizacione stope, organizacione jedinice i računopolagača osnovnog sredstva.
 • Set izveštaja i pregleda osnovnih sredstava po definisanim atributima.
 • Mogućnost evidencije alata i sitnog inventara kroz formu kartice osnovnog sredstva.

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…