SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - TOTAL S400 - Program za obračun zarada i naknada

Total S je program za obračun zarada, naknada i drugih primanja u koji su ugrađene godine iskustva u razvoju ovih vrsta programa.

Program je razvijan na osnovu uvida u proces rada velikog broja preduzeća i agencija kao i na osnovu sugestija korisnika. Softver za obračun zarada i naknada Total S zauzima vodeće mesto na domaćem tržištu među gotovim softverskim rešenjima u ovom segmentu poslovanja.

Prvu verziju ovog softverskog modula je Privredni savetnik – Informacione tehnologije razvio 2004. godine kao deo šireg poslovno-računovodstvenog softverskog paketa, ali je veoma brzo Total pokazao kapacitet da zadovolji potrebe velikog broja vrlo različitih preduzeća.

Tokom prethodnih nekoliko godina, modul za obračun zarada i naknada je proširio i poboljšao svoju funkcionalnost, pouzdanost i prilagodljivost potrebama konkretnih korisnika da bi zauzeo vodeću poziciju među softverskim rešenjima iz ovog domena.

Prednosti modula TOTAL S su:

 • Jednostavan je za upotrebu i zahteva minimalnu obuku.
 • Baziran je na savremenim softverskim rešenjima, što omogućava visoke performanse i u računarskim mrežama sa slabijim klijentskim računarima (pogledati minimalne zahteve.)
 • Može da se integriše sa drugim programima iz edicije Mali poslovni programi.
 • Osim licenci za korišćenje operativnog sistema, ne zahteva druge licence.

Funkcionalnosti modula TOTAL S su:

Program sadrži više različitih algoritama za obračun zarade koji pokrivaju sve načine računanja zarade sa kojim se susrećemo u praksi. Algoritmi za obračun zarade su:

 • Radna lista koja se bazira na ugovorenoj osnovnoj bruto zaradi i koja sadrži sve uobičajene tipove radnih sati (redovan rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor…)
 • Radna lista koja se bazira na ugovorenoj osnovnoj neto zaradi i koja sadrži sve uobičajene tipove radnih sati (redovan rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor…)
 • Radna lista kod koje je početna veličina ciljna bruto zarada za uobičajen radni učinak (osnovna zarada + minuli rad + regres + novčana naknada za topli obrok.)
 • Radna lista kod koje je početna veličina ciljna neto zarada za uobičajen radni učinak (osnovna zarada + minuli rad + regres + novčana naknada za topli obrok.)
 • Obračun doprinosa bez isplate zarade.
 • Obračun doprinosa osnivača koji nisu zaposleni.
 • Obračun zarade licima upućenim na rad u inostranstvo.
 • Obračun lične zarade povremenih poslova: preduzetnika.
 • Obračun naknade troškova zaposlenima (prevoz, službeni put…)
 • Obračun privremenih i povremenih poslova: za penzionere, za nezaposlena lica, rad preko omladinske zadruge do 26 godina.
 • Obračun naknada koje se refundiraju od države: bolovanje na teret fonda, porodiljsko odsustvo, isplata invalidima II ili III kategorije.

Dodatni parametri koji se mogu koristiti kod obračuna zarada

 • Koeficijentima radnog mesta ili ugovorenim iznosima zarada (dinarskim ili deviznim). Ugovorena zarada se može definisati na mesečnom, dnevnom ili nivou sata rada. Postoji podrška za promenu iznosa ugovorene zarade tokom obračunskog perioda (meseca)
 • Obustavama zadatim kao iznos (dinarski ili devizni)
 • Obustavama zadatim kao procenat od neto/bruto zarade.
 • Kreditima (dinarskim ili deviznim)
 • Dobrovoljnim dodatnim PIO koje isplaćuje poslodavac i/ili koje uplaćuje zaposleni.
 • Uvid u stanje svojih obaveza kao i zaduženja poslovnih partnera.
 • Bonusima na zaradu u bruto i neto iznosu (dinarski ili devizni)
 • Procentualnim uvećanjima zarade.
 • Ostalim nenovčanim primanjima (korišćenje službenog automobila, mobilnog telefona u privatne svrhe, topli obrok koji se dobija „u naturi“)

Ostali obračuni koje program sadrži

Program sadrži obračune za sve vrste ugovora:

 • Autorski ugovor
 • Ugovor o delu
 • Dopunski rad
 • Stručno usavršavanje
 • Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
 • Prihod sportista ili sportskih stručnjaka
 • Prihode od neregistrovane delatnosti
 • Otkup poljoprivrednih proizvoda
 • Otkup sekundarnih sirovina
 • Nagrade licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Naknade troškova licima van radnog odnosa
 • Naknada hraniteljima
 • Učešće u dobiti zaposlenih
 • Pravo svojine, naslednik autorskog prava (obuhvata dve vrste prava: autorsko pravo i pravo industrijske svojine)

Takođe, u programu mogu da se rade obračuni ostalih prihoda:

 • Prihoda od kapitala
 • Zakupa pokretnih ili nepokretnih dobara
 • Dobitaka od igara na sreću
 • Prihoda od kamata
 • Stipendija, studentskih kredita, hranarina
 • Otpremnina
 • Isplata licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

U skladu sa novim zakonskim izmenama, u programu Total S omogućeno je:

 • Kreiranje PPP-PD – Pojedinačne poreske prijave
 • Izvoz PPP-PD prijave u elektronskom obliku (xml fajl)
 • Uvoz i predaja PPP-PD prijave preko portala ePorezi, Poreske uprave
 • Kreiranje virmana sa dobijenim pozivom na broj odobrenja, Poreske uprave

Izveštaji koje program može da računa/štampa

Program može da štampa sve neophodne i zakonom propisane obrasce koji se vezuju za jednu isplatu kao što su:

 • Obračunski listići
 • Rekapitulacija
 • NZ-1
 • Virmani za uplatu poreza i doprinosa/zarada/obustava. Postoji i mogućnost izvoza u programe za e-banking
 • INSZ
 • IOSI

Pored toga, program može da štampa i izvozi u zahtevani elektronski oblik sve zakonom propisane obrasce koji se vezuju za neki period:

 • PP i osnov za potvrda o plaćenom porezu po odbitku (za PPP-PO)
 • M4 i karton uplate doprinosa za PIO tokom godine
 • MUN/K

Takođe, program računa i štampa osnove za statističke izveštaje:

 • RAD1
 • izvoz PPP-PD prijave u elektronskom obliku (xml fajl)
 • RAD2
 • ITR

Program računa proseke koji služe kao osnov za naknade na teret poslodavca i za naknade koje se refundiraju i štampa odgovarajuće izveštaje:

 • OZ-7, 8, 9 i 10
 • Osnov za obračun naknade porodilja

Kao podrška kosnicima javnih sredstava za obračun zarada, naknada i drugih primanja, moguće je kreirati i izvesti u elektronskom obliku Obrazac 4 – Novi registar zaposlenih, a nakon toga i uvesti ga u aplikaciju Registar zaposlenih, Uprave za trezor.

Pored svih ovih, program ima još veliki broj različitih izveštaja koji mogu biti od koristi u svakodnevnom radu.

Podaci o licima koji su sadržani u programu

U program se mogu unositi svi podaci o licima koji su potrebni za obračun zarada, naknada ili ugovora. Pored toga, u programu se može voditi evidencija o odsustvima zaposlenih (bolovanje, godišnji odmor, službeni put…). Podaci o odsustvima se mogu automatski preneti u odgovarajuće obračune ili štampati na izveštajima.

Iz programa se mogu štampati obrasci za prijavu/odjavu radnika (M1-M3). Takođe, program vodi evidenciju o licima zdravstveno osiguranim preko zaposlenog. Podržano je generisanje i izvoz naloga za plaćanje koji nastaju na osnovu obračuna, u sve najčešće korištene softvere za e-banking u Srbiji (Halcom, Pexim, Alpha, EFG, Hypo, Findomestic, Pireus, Socciete, Trezor i sl).

Način licenciranja

Program Total S licencira se po principu godišnje pretplate. Pretplata počinje da teče datumom uplate i traje narednih godinu dana. Cena godišnje pretplate je definisana važećim komercijalnim uslovima i zavisi od maksimalnog broja različitih lica po vrsti obračuna u mesecu isplate u jednom preduzeću.

Vrste obračuna u modulu za obračun zarada i naknada – Total S su:

 • Zarade
 • Bolovanja
 • Naknade troškova
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Honorari (prihodi kod kojih se plaća PIO)
 • Ostalo (prihodi kod kojih se plaća samo porez)

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • *Cenovnik važi od 01.04.2022 godine Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…