SRB

Integracije

Integracija između Edicije „Mali poslovni programi“ i drugog softverskog rešenja

Integracija može da se realizuje u jednom ili oba pravca, na zahtev i pod kontrolom korisnika, bez zahteva i bez kontrole korisnika, rezultat je prebacivanje podataka.

Sistematičan vid integracije smo uveli posle 10 godina integrisanja različitih sistema, a svaki na drugačiji način postaje malo haotično održavati te sisteme prilikom izmena MPP2 i imati programere koji su upućeni u to kako je ta integracija rađena. Ovako je jedan dobar deo integracije urađen na isti način, a samo je logika konkretne integracije implementirana za konkretnog korisnika.

Elementi ponude su sledeći:

 • 1. Platforma - Modul
 • 2. Razvoj I implementacija namenskog mehanizma koji za osnovu ima platformu

Integraciona platforma

Integracija MPP2 sa drugim softverskim rešenjima, u različitim domenima i primenom različitih tehnoloških rešenja, je proteklih godina vrlo čest zahtev. Vođen ovakvom potrebom tržišta razvijena je softverska platforma za integraciju MPP2 sa eksternim softverskim rešenjima koju koristi kao polaznu tačku svake integracije.

Baziranje integracije na jedinstvenoj platformi za integraciju ima sledeće prednosti:

 • Korišćenje zajedničkih, postojećih softverskih komponenti za realizaciju svake posebne integracije.
 • Jednoobrazan pristup realizaciji svake od integracija, čime se obezbeđuje konzistentnost u radu, ubrzava realizacija i olakšava kasnije održavanje.
 • Deo održavanja integracije koji se donosi na usaglašavanje integracije sa standardnim izmenama MPP2 je već obuhvaćen izmenama i dopunama MPP2. Ovo se ne odnosi na one izmene MPP2 koje su posledica zakonskih izmena a koje mogu zahtevati promenu osnovne logike konkretne integracije.

Koncept

Uzimajući u obzir spektar funkcionalnosti koji MPP2 pokriva kao i modularnu prirodu samog rešenja, MPP2 se prilikom konkretnih integracija može naći u vrlo različitim ulogama i funkcionisati u različitim poslovnim kontekstima. Zbog toga je i platforma za integraciju zamišljena kao fleksibilno rešenje, sa minimalnim skupom zajedničkih funkcija koje može da podrži različita scenarija, domene i tehnička rešenja.

Opis

Integraciona platforma je raspoloživa u dva oblika:

 • Servis za integraciju MPP2 sa eksternim sistemima – BEZ KONTROLE I ZAHTEVA KORISNIKA - koji se koristi kao platforma u scenarijima konkurentnog korišćenja funkcija integracije i/ili u scenarijima automatske razmene podataka
 • Modul za integraciju MPP2 sa eksternim sistemima – POD KONTROLOM I NA ZAHTEV KORISNIKA - koji se kao platforma koristi u jednostavnijim scenarijima gde se razmena podataka sa spoljnim sistemom odvija periodično pod kontrolom i na komandu korisnika softvera

U oba slučaja integraciona platforma obezbeđuje:

 • Aplikaciju za upravljanje integracijom (konfiguracija integracije, analitički alati, pokretanje i zaustavljanje servisa itd.)
 • Logovanje razmenjenih podataka između dva sistema, što omogućava lakše dijagnostikovanje grešaka u periodu korišćenja u nezavisnoj bazi podataka.
 • Čuvanje međusobnih referenci objekata u dva sistema, što omogućava lakše dijagnostikovanje i otklanjanje grešaka i reset sistema u nezavisnoj bazi podataka.
 • Interfejs ka nekim od standardnih funkcija MPP2.

Platforma za sada podržava sledeća tehničko-tehnološka rešenja:

 • 1. Razmenu podataka između dva sistema preko među-baze (obično MSSQL)
 • 2. Razmenu podataka preko Web API-ja
 • 3. Razmenu podataka preko fajl sistema koristeći fajlove formata: MS Excel, XML ili JSON.
Način licenciranja i tehničko tehnološke karakteristike
 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

 • CENA LICENCE – Edicije „Mali poslovni programi 2“

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Integracije ostala realizovana rešenja

U toku je konsolidacija brojnih razvijenih integracija u prethodnom periodu. Uskoro objavljujemo druga rešenja koja smo razvili, koja se koriste više godina od strane više korisnika..

Neka od rešenja koja smo do sada realizovali su:

 • Integracija RFID tehnologije sa operativnim procedurama kompanije.
 • Integracija podataka tipa slika i strukturni tekst u jedno fleksibilno rešenje za prezentaciju, pretragu I evidenciju imovine.
 • Snimanja-prepoznavanja-izveštavanja na ime korišćenja fonograma od strana emitera Radio i TV programa.
 • Oformljavanje sistema za označavanje imovine kompanije (grejna tela, oružje, podvodni uređaji, fizički mala imovina velike vrednosti, mehanizacija….)
 • Integracija aktivne i pasivne mrežne opreme sa AVAYA telefonskom centralom za dobacivanje signala od baze do bežičnog telefona na udaljenost veću od deklasiranih vrednosti proizvođača.
 • Kreiranje rešenja – uređaja sa premošćavanje situacije prilikom pokretanja ili gašenja agregata za sigurno i stabilno napajanje električnom energijom.
 • Integracija rešenja za rad pumpe za gorivo sa magacinskim poslovanjem, u okviru preduzeća sa deklarisanim parametrima (jedna nedelja, dve cisterne potrošnje kroz 12.000 trebovanja).
 • Konsultacije u vezi kreiranja brojnih rešenja na svim relacijama (softversko-softverska, softversko-hardverska, hardversko-hardverska, hardversko-ambijentalna i druga).
 • Razna druga rešenja…

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…