SRB

Pojedini elemenati implementacije poslovnog softvera

Usluga izrade šema za automatsko knjiženje poslovnih promena na klik

Poenta je da se dobije gotov, tačan, uravnotežen nalog sa svim potrebnim obeležjima "na klik", bez naknadnih dorada/dopuna/korekcija.

Kreiranje automatskih šema za knjiženje poslovnih promena iz pomoćnih knjiga direktno u nalog za knjiženje tj. glavnu knjigu knjigovodstva.

Ovom funkcionalnošću omogućavamo sistematičan pristup evidentiranju poslovnih promena u knjigovodstvo organizacije.

Korisnik je tada više fokusiran na pravilan izbor tipa troška, prihoda, pripadnost organizacionoj jedinici i druga operativna pitanja, više posvećen kontroli nego samom procesu knjiženja.

Bez obzira na povećanje obima poslovanja, poslovne dokumentacije, rešenje će omogućavati dovoljnu brzinu za sprovođenje/knjiženje/evidentiranje poslovnih promena u knjigovodstvo.

Ovaj dodatak ne može da zameni knjigovodstveno rasuđivanje i karakterisanje poslovnih promena, ali dramatično ubrzava i sistematizuje rad i poslovanje organizacije. Imaćete više informativnije naloge za knjiženje sa većom analitičnošću koji će automatski biti generisani, tako da neće u tom smislu biti više posla za izvršioca. Ovo je preduslov za viši stepen izveštavanja.

Ponuđena cena podrazumeva sve po principu ključ u ruke, od razvoja, konsultacija, implementacije, do neizbežnih revizija (u praksi do 18 . revizija je podrazumevano za ovaj vid posla) i dodatnih zahteva, zato što je ovo iterativan postupak sa korisnikom.

Pomoćne knjige poslovanja koje su tretirane i odakle nastaju poslovne promene koje su uzrok knjigovodstvenih naloga:

 • Sve knjige izdatih računa i sve knjige primljenih računa koje imaju poslovne promene.
 • Obračun zarada i sve vrste različitih obračuna naknada (Ugovori van radnog odnosa, dopunski rad i tako dalje.
 • Ugovor o delu, porodiljsko odsustvo, privremeni i povremeni poslovi penzioneri i nezaposleni, naknade troškova zaposlenima i drugo)
 • Blagajne i Izvodi (dinarski i devizni).
 • Robno – Materijalne promene.
 • Klasa 9 – Pogonsko knjigovodstvo.
 • Vanporeska amortizacija uključujući nomenklaturne grupe – imovina grupisana po celinama (kancelarijski nameštaj, računarska oprema, putnička vozila, teretna vozila i tome slično.)

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Inicijalni jednokratni import podataka

Sve što je dostupno u bilo kakvom strukturnom formatu moguće je importovati u bazu podataka.

Specifikacija mogućeg jednokratnog importa podataka:

 • Šifarnici (poslovni partner, artikli, organizacione jedinice, jedinice mera.)
 • Obračuni zarada u prethodnih 12 meseci.
 • Knjigovodstveno početno stanje.
 • Robno-materijalno početno stanje.
 • Magacinsko početno stanje.
 • Specifikacija osnovnih sredstava, alata i sitnog inventara.
 • Primljeni računi.
 • Izdati računi.

Na osnovu raspoloživih podataka mi ćemo sprovesti sve radove kako bi smo prebacili podatke, ukoliko je to moguće i uz konsultacije sa vama.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Izrada prilagođene štampe poslovne dokumentacije

U nastavku je kratak izvod iz specifikacije potrebnih dokumenata za prilagoditi da mogu da se štampaju I drugačije elektronski distribuiraju iz poslovnog softvera, uključujući bar kodove I označavanje sistema kontrole kvaliteta.

Do sada smo ispunili zahteve korisnika od nivoa:

Prilagodi jedan dokument da ima jednu štampu na jednoj strani

Preko

Prilagodi da jedan dokument i više stranu štampu (zavisno od broja sektora/službi, organizacionih jedinica gde se dokument upućuje)

Do

Potrebna nam je štampa 2 na 7 tj. 128 varijanti štampe jednog dokumenta.

Do sada smo imali iskustva sa procesima i prilagođenjem štampe dokumenata za podršku procesima. Neka od dokumenata su:

 • 1. Nalog za knjiženje
 • 2. Finansijski izveštaji
 • 3. Kompenzacija
 • 4. Početno stanje
 • 5. Prijemnica
 • 6. Povraćaj materijala
 • 7. Trebovanje
 • 8. Predatnica
 • 9. Otpis
 • 10. Otpremnica
 • 11. Interna otpremnica
 • 12. Interna prijemnica
 • 13. Revers
 • 14. Povraćaj dobavljaču
 • 15. Povraćaj robe od kupca
 • 16. Povraćaj reversa
 • 17. Nalog magacinu
 • 18. Popis
 • 19. Popisna lista
 • 20. Popisni višak
 • 21. Popisni manjak
 • 22. Kalkulacija dinarska
 • 23. Kalkulacija devizna
 • 24. Međumagacinski prenos
 • 25. Devizna otpremnica
 • 26. Radni nalog
 • 27. Specifikacija/Normativ proizvodnje
 • 28. Obračun proizvodnje
 • 29. Lista faktura
 • 30. Lista angažovanja radnika
 • 31. Utrošak

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Imamo još dosta da ponudimo (uskoro)

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…