SRB

Softverska i druga rešenja D4S

HistoryLog – Modul za optimizaciju Log podataka u produkcionoj bazi podataka

Ukoliko ste Vi korisnik koji želi da ima evidenciju kada je koji korisnik sa kog računara određeni podatak uneo, promenio ili obrisao, možete da aktivirate sistem za praćenje evidencija promene podataka nad bazom podataka.

Kada se ova funkcionalnost uključi, podaci drastično eksponencijalno rastu i tada produkciona baza podataka ne može da funkcioniše najoptimalnije.

Modul omogućava rasterećenje produkcione baze od sistema za logovanje promena od strane korisnika nad bazom podatka. Uključeno je i optimalno podešavanje sistema za evidenciju promena prema unikatnim zahtevima korisnika. Izveštavanje i pretraga podataka su podržani kroz sistem za optimalan prikaz velikih količina podataka.


Prednosti modula HistoryLog su:

 • Produkciona baza nastavlja da funkcioniše
 • Imate odvojene podatke za analize, kontrolu i izveštavanje i istraživanje ako je potrebno da rekonstruišete događaje od interesa.
 • Povezanost/Integracija sa drugim softverskim modulima: Edicija „Mali poslovni programi“ v.2

Pogledajte: Način licenciranja i tehničko tehnološke karakteristike

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

 • CENA LICENCE – Edicije „Mali poslovni programi 2“

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Karneti

Vi ste kompanija ili knjigovodstvena agencija koja ima centralizovano ili decentralizovanu evidenciju sati rada i sati nerada zaposlenih. Potrebno Vam je rešenje koje će Vam pružiti da u jednom unosu imate:

 • Istovetnu na svim lokacijama i jedinstvenu formu za rad.
 • Prilagođena i primerena štampa karneta za overavanje na kraju perioda.
 • Kontrolisane i spakovane podatke za import podataka.
 • Podaci u funkciji sagledanja stanja na terenu vizuelnom prezentacijom menadžmentu

Rešenje je nastalo u cilju zadovoljenja potreba za brzim i konzistentnim uvozom podataka iz korisnički definisane Excel forme u obračun zarada.

Rešenje podrazumeva kompletnu uslugu, sa projekcijom da sve komponente sistema zajedno funkcionišu i pružaju korisniku veći konfor u radu bez narušavanja sigurnosti i uz povećanje brzine operativne obrade podataka.

Predupređeno je da korisnik napravi grešku u samom popunjavanju fajla oformljenim brojnim kontrolama.

Forsira se pristup da korisnik bira vrednosti, a ne da ih upisuje u sistem sem tamo gde je to neophodno.

Predupređeno je da korisnik nepažnjom promeni način računice sati i time obesmisli mehanizam.

Oformljena je adekvatna štampa karneta.

Kreirane su transformacije za kvalitetnu i potpunu pripremu za import podataka u obračun zarada.

Urađene su kontrole po pitanju što boljeg korisničkog iskustva u radu sa rešenjem.

Razvijen je i testiran dodatak za importovanje podataka u obračun.

Dokumentovano rešenje sa pripadajućim uputstvom.

Rešenje podrazumeva logički gledano da se sati nerada predstavljaju danima nerada tj. ne može neko da bude pola dana na godišnjem, bolovanju i tome slično.

Komponente sistema su:

 • Namenski prilagođeni karneti za period narednih godinu dana
 • Vizuelno izveštavanje menadžmenta u vezi sa radnim angažovanjem zaposlenih
 • Instalacija rešenja
 • Obuka za korišćenje namenskog dodatka
 • Garantovana funkcionalnost svih elemenata u sistemu u deklarisanom periodu od godinu dana.

Prednosti su:

Obuhvaćeni aspekti obrade evidencije karneta:

 • 4W - For Work - Za operativan rad
 • 4P - For Print - Za potrebno prilagođeno štampanje
 • 4I - For Import - Za potreban prema specifikaciji izveden način importa podataka
 • 4A - For Analyze - Za vizuelno sagledavanje stanja na terenu od strane menadžmenta

Povezanost/Integracija sa drugim softverskim modulima: Edicija „Mali poslovni programi“ v.2

Pogledajte: Način licenciranja i tehničko tehnološke karakteristike

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

 • CENA LICENCE – Edicije „Mali poslovni programi 2“

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…

Ostalo

Raspoloženi smo i raspoloživi da se pozabavimo Vašom idejom, zahtevom koja prevazilazi okvire poslovnog softvera i zakonodavstva u Republici Srbiji, zahteva za unapređenje IKT infrastrukture i ostalo.

Postavite nam zahtev ako smatrate da možemo da Vam pomognemo.

Rado ćemo se pozabaviti Vašim zahtevom i daćemo Vam povratnu informaciju u vezi sa tim.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…