SRB

Farmaceutski konsalting

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u oblastima regulative i obezbeđenja kvaliteta u farmaciji, u mogućnosti smo da Vam pružimo širok spektar usluga o kojima više možete pročitati u nastavku:

1. Regulatorni poslovi

LEKOVI

 • Priprema i podnošenje dokumentacije za dobijanje dozvole za promet leka, kao i za obnovu dozvole za promet leka.
 • Priprema i podnošenje varijacija.
 • Pregled CTD dosijea i prilagođavanje zahtevima nacionalne legislative (u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini).

MEDICINSKA SREDSTVA

 • Upis u Registar medicinskih sredstava, obnove, izmene i dopune upisa.
 • Konsultacije u vezi promotivnog materijala.
 • Vigilanca medicinskih sredstava.

DIJETSKI PROIZVODI

 • Regulatorni pregled zdravstvenih i nutritivnih izjava i pregled usaglašenosti sastava proizvoda.
 • Priprema i podnošenje dokumentacije za upis u Registar dijetetskih proizvoda.

KOZMETIKA

 • Klasifikacija.
 • Priprema i/ili revizija Dosijea kozmetičkog proizvoda (Product Information File).

2. Farmakovigilanca

 • Priprema lokalnog DDPS-a (Detaljni opis sistema farmakovigilance).
 • Priprema lokalnih PV procedura.
 • Konsultacije u vezi podnošenja PSUR-a u toku procedura dobijanja dozvole za promet leka i obnova.
 • Priprema izveštaja o sprovedenim merama minimizacije rizika u toku podnošenja PSUR-a i RMP-a nakon dobijanja dozvole za promet leka.

3. Konsultantske usluge

 • Pomoć pri tumacenju lokalne i regionalne regulative (zakoni, pravilnici, smernice itd.)
 • Pomoć pri uspostavljanju integrisanog sistema kvaliteta (ISO standarda) i izradi procedura.
 • Pomoć pri uspostavljanju Dobre Proizvodjacke prakse i Dobre Distributivne prakse (GMP i GDP) i izradi procedura.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…