SRB

Konsalting za IT sisteme, analize, zastupanje interesa kompanije u saradnji sa IKT provajderima

Vi ste poslovni sistem koji ima dosta raznorodne opreme, stare od/do godina, skladištene ili uparivane u dužem vremenskom periodu šta može sa čim da funkcioniše, nije važno kako, samo da radi.

Nalazite primerno u nekim od sledećih situacija:

Nemate dovoljno novca da nabavite i uredite svu informaciono komunikacionu opremu u kratkom vremenskom roku.

Ili

Nasledili ste neko stanje za koje nemate pouzdanu informaciju šta se tu nalazi i da li je baš sve onako kako piše u papirima.

Ili

Imate više istina u vezi sa jednim događajem, činjenicom, statusom, stanjem i tako dalje.

Ili

Niste sigurni da li je sve korektno licencirano, ažurno, maksimalno stavljeno u funkciju.

Ili

Nemate zaposlenog od poverenja koji može objektivno da vas izvesti o stanju na terenu.

Ili

Vi nemate predstavu to što imate „u kući“ koliko košta, da li je oprema adekvatna za Vaše sadašnje i buduće potrebe i kako da je na najbolji način upotrebite.

Ili

Projekat izvedenog stanja infrastrukture, mreže, pristupni parametri i drugi parametri od interesa su nepoznati i nedokumentovani, i stvari funkcionišu po principu, zna to neko već,

Ili

Imate web sajt koji u sebi ima „parčiće“ koda drugog sajta koji su pod određenim okolnostima aktivni što Vam pravi problem u mreži, a ne zna te odakle je

Ili

Nemate adekvatno uređenu Internet konekciju, pa poslednjeg dana za predaju završnog računa eto nemate Internet

Ili

Imate potrebu za kontinuitetom u radu i redundantnošću, a postojeća rešenja „ne znaju“ za to

ili

I tako dalje i tako dalje, verujemo da razumete o čemu pričamo.

Sa druge strane:

Vi ne želite da živite „u mraku“.

Vi nemate finansijskih mogućnosti da „preko noći“ sve sredite.

Vi nemate kadrovskih i organizacionih mogućnosti za brzo rešavanje.

Ali vidite problem ili osećate posledice situacije u kojoj se nalazite i želite nešto da preduzmete povodom toga.

Možemo da Vam pomognemo i ponudimo rešenje!

Snimanje i analiza postojećeg stanja sa izradom projekta predloženog stanja infrastrukture ili poslovno-informacionog sistema.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja na lokaciji kod Vas, prikupljenih podataka, i razgovora sa zaposlenima, obrađujemo i analiziramo sistemske resurse informacione infrastrukture, kapacitete, mogućnosti, granice, podršku, poslovne procedure, poslovne softvere i spregu podataka, softvera, procesa, ljudi sa ciljem prikazivanja jasne slike konkretnog stanja prema segmentima poslovanja.

Dolazimo do zaključka šta je potrebno da se uradi u cilju osiguranja da informacioni sistemi koji se zasnivaju na stabilnosti i pouzdanosti sistemskih komponenti budu nadalje upotrebljivi i funkcionalni.

Takođe, obraćamo pažnju i na legalnost softvera i posedovanje finansijskih isprava-računa koji potvrđuju osnov za pravo posedovanja hardverskih i softverskih komponenti.

Dostavljamo Vam naše mišljenje u vezi sa trenutnim stanjem kao i pretpostavljeni radni vek softvera/hardvera.

Sagledavamo i aspekt uticaja na zdravlje ljudi, produktivnost zaposlenih i potencijalne finansijske izdate i tim pravcima.

Aktivnosti i investicije u pravcu finansiranja grupišemo prema srodnosti i procenjenim ili tačnim finansijskim podacima.

Posledice neispravnosti su brojne i značajne.

Poslovni softveri danas, predstavljaju osnovu ispunjenja zakonskih obaveza koje su postavljene ispred privrednog društva.

Svi sistemi jedinstvenog informacionog sistema u budućnosti će se oslanjati na informatičke komponente i njihov kvalitet u radu.

Iz svih nabrojanih kao i onih nepomenutih razloga važno je ovaj segment sistema urediti kvalitetno, dugoročno i dokumentovano. Mi samo tako radimo.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…