SRB

Uspostavljanje aktivne i pasivne mreže na lokaciji korisnika

Uobičajeno je praksa da kompanije ili zaposleni koji rade na razvoju softver-a ne bave se drugim oblastima.

Ne podižu fizički ništa teže od čaše/miša/tastature/ knjige dok sa druge strane, tu su „tone“ programskog koda, nezamislive za fizičku manipulaciju.

Mi smo eto pokazali i dokazali na brojnim izazovnim poslovima da možemo i znamo da uradimo i nešto drugo i pružimo dodatnu vrednost krajnjem korisniku.

Poseta korisniku, od projektovanja rešenja, potom analize, usaglašavanje sa korisničkim detaljnim zahtevima i mogućnostima, nabavka i planiranje, preko izvođenja do nadzora i validacije pružamo integrisane zaokružene usluge podrazumevano je sa naše strane, prilikom uspostavljanja računarskih mreža.

Smatramo da je važno za krajnjeg korisnika da sa naše strane ima integralnu kvalitetnu podršku poslovanju.

Jer na kraju sve je povezano.

Softver neće dobro da funkcioniše ako je prvi nivo ispod njega nije usaglašen sa tim softverom.

U mreži softver neće da radi ako mreža nije adekvatna i kvalitetno uspostavljena i tako redom.

Možemo da Vam ponudimo realizaciju radova na uspostavljanju lokalne mrežne infrastrukture unutar preduzeća na lokaciji ili lokacijama, a sve u skladu sa Usaglašenim Predlogom izvođenja radova.

Svaka uspostavljena linija proverava se i verifikuje njena ispravnost.

U cenu radova uključen je i projekat izvedenog stanja mrežne instalacije sa tehničkim karakteristikama.

Rešenje podrazumeva isporuku po principu „ključ u ruke“

Kompletno rešenje, hardware, software, pomoćni alati, kompatibilnost, poslovna opravdanost. Know How, Grubi građevinski radovi, Fini završni radovi sve isporučujemo integrisano.

Rešenje podrazumeva isporuku opreme, podržane za rad pod zahtevanim opterećenjem 24 x 7 x 365 ili drugačije.

Zaštićena LAN mreža korisnika od neautorizovanog pristupa putem LAN i WiFi konekcije i preko naprednog regulisanja pristupa mreži povećana sigurnost i zagarantovan opseg za korišćenje raspoloživog protoka podataka.

Pasivna mrežna oprema je od visokokvalitetnih materijala i adekvatno uspostavljena na ime budućih integracija i proširenje, testirana i validiran je protok.

Svi radovi su pažljivo izvedeni i posvećeno detaljima potpuno realizovani.

U nastavku je prikaz situacija, izazova na terenu i sa druge strane objašnjenja i prezentacija novih vrednosti naših rešenja koje smo isporučili našim dragim korisnicima.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…