SRB

BackUp rešenja

Možemo da Vam ponudimo kompletno rešenje, nezavisno od Vaših trenutnih potreba. Kontaktirajte nas ovim povodom.

Oformljavanje Internog storage sistema u cilju podrške BackUp podataka.

Kada se pogleda na ceo sistem „iz aviona“, možemo da uočimo i definišemo da se sastoji od sledećih komponenti koje su međusobno isprepletane.

 • Medijum/i za skladištenja podataka.
 • Procedura/e kopiranja podataka.
 • Vreme kopiranja podataka.
 • Način izveštavanja o uspešno/neuspešno urađenom poslu.
 • Eventualno komprimovanje/kriptovanje podataka.
 • Odlaganje/Arhiviranje medijuma na sigurno mesto.
 • Lice koje nadzire proces I rešava probleme koji iskaču u hodu, vodeći računa o integritetu svakog podatka.

Sve projektujemo u cilju da minimum godinu da ne dođete u situaciju da nemate dovoljno prostora za skladištenje.

Pretpostavljamo takođe sistematično uređenje skladištenje fajlova I foldera lokalno u celom sistemu. Recimo svi sve svoje čuvaju na desktop-u, na drugom mestu nemaju tehničke mogućnosti da sačuvaju bilo koji fajl, pa samo Desktop BackUp-ujete.

Aktivna I Pasivna mrežna oprema treba da imaju kapaciteta da se podese I da podrže opterećenje da prilikom kopiranja podataka ne dođu u situaciju zagušenja protoka u mreži.

Prikazaćemo Vam od najjednostavnijeg vida back-up-a do korporativnog načina kako sistem treba da izgleda.

Najjednostavniji način.

Kupite eksterni HDD dobrog kvaliteta. Ili varijante Disk + Enclosure. Zadužite čoveka da u određeno vreme određene podatke kopira sa tih lokacija na taj disk. Disk čuvate na sigurnom mestu.

Korporativni način uspostavljanja rešenja.

Snimanje stanja na terenu, potrebno je realno utvrditi kompletan spisak sledećih IKT imovine.

Opreme koja postoji na kojoj se stvaraju podaci i komunikaciona oprema

 • Računari – radne stanice.
 • Serveri.
 • Aktivna mrežna oprema.
 • Pasivna mrežna oprema, kablovi koje kategorije, najduže razvučen kabl, vrsta konektora…
 • UPS-evi.
 • i drugo

Softveri na opremi gde se stvaraju I pod kojim se stvaraju podaci:

 • Operativni sistemi.
 • Sigurnosni – Antimalware softveri
 • Tip podataka koji postoji u sistemu (mnogo/malo – velikih/malih fajlova) – analiza stanja po stanicama I ukupna rekapitulacija.
 • Ekstenzije fajlova u kojima se podaci produkuju kao I tipovi tih podataka. – analiza stanja I ukupna rekapitulacija.
 • Tipiziranje podataka uključujući stepen bitnosti, stepen veličine podataka, stepen učestalog kreiranja novog podatka. Predviđeni teoretski rast /stvaranje novih podataka/ u narednom periodu, godinu dana. Kada se utvrdi čime se raspolaže, šta se želi i šta je pretpostavka rasta u narednom periodu, pristupa se projektovanju.

Projektovanje Sistema, odnosno:

 • Hardvera.
 • Softvera.
 • Procedura
 • Izveštavanja

Koji treba da podrži gore navedeno okruženje koje ima određene zahteve i parametre.

HARDWARE - Potrebno je obezbediti uređaj, hard diskove instalaciju i podešavanje metodologije skladištenja podataka.

SOFTWARE - Zavisno koje podatke čuvamo potrebni su određeni softveri sa određenim mogućnostima.

PROCEDURA - Obzirom na potrebe sada realne I pretpostavljene , kao I situaciju na terenu, formiraju se precedure kada se šta radi od procesa u sistemu, ko šta kontroliše, koga izveštava, kada eskalira situaciju itd. Ovo podrazumeva i podešavanje softvera i tako dalje.

IZVEŠTAVANJE - Definiše se na koji NAČIN, KADA, KOGA, KO izveštava, O ČEMU.

Dokumentovanje celog sistem u vidu jednog dokumenta gde je pobrojano sve gore navedeno detaljno uključujući specifikacije.

D4S može kompletno da Vam ponudi i realizuje rešenje po principu ključ u ruke, a evo imate šta je potrebno/ šta su preporuke/ ukoliko želite možete samostalno ili u saradnji sa drugim kućama da uredite ovaj segment poslovnog sistema. Iz našeg iskustva retko ko će Vaš sistem na ovaj način zaista da sagleda i realizuje rešenje koje minimalno zadovoljava sveobuhvatnu sliku.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…