SRB

O poslovnom softveru

Rad sa podacima

 • Konkurentno filtriranje podataka po više kriterijuma, kao i određivanje opsega za filtriranje podataka.
 • Velike mogućnosti izveštajnog sistema, DataGrid, Print, Pivot, VisualInteligence, Integrate with Excel.
 • Izvoz podataka u Microsoft Word i Excel programe i mogućnost dalje obrade u njima; kao i PDF.
 • Copy iz programa - Paste bilo gde - tačne tabelarne strukture.
 • Jedinstven unos podataka – Unos se vrši samo jednom jednog podatka na jednom mestu, baza je relaciona pa se jedan podatak koristi na drugim lokacijama u sistemu.
 • Obezbeđene u aplikaciji svih elementarnih funkcionalnosti koje postoje u Excelu, isto tako na potrebnim mestima obezbeđene funkcionalnosti Worda (word i excel kontrole).
 • Pretraživanje podataka prema automatski „više pisama“ (ćirilično/latinično/engleski kod) na nivou kolone ili na nivou celog DataGrida. Svi vidovi pretrage prema tipu podatka su podržani uključujući logička i/ILI/NI/Nili relacije.
 • Sve što je propisano moguće je da se elektronski izveze i preda na dalju obradu. Korisnici podataka su PoreskaUprava, PoslovneBanke, APR, Projekti Trezora i ostali (virmani, pdv prijava, pd prijave, završni račun, glavna knjiga, RINO i drugo).

Zakonodavni aspekt

 • Programi su u potpunosti legalni i licencirani.
 • Softver se ažurno usklađuje sa zakonima Republike Srbije, pogotovu u domenu poreske politike, finansija i računovodstva.

Tehnološki aspekt

 • Jedinstvena baza podataka – Poslovni procesi su podržani programskim modulima koji dele zajedničku bazu podataka.
 • Mogućnost rada u mreži, bez doplate dodatnih licenci poslovnog softvera (LAN,VPN), Remote App.
 • Potvrda Microsofta o ispravnosti, kvalitetu i autentičnosti softverskog rešenja, Microsoft sertifikovan za okruženja buduće generacije Windows 8 i dalje.
 • Najnovijim informacionim tehnologijama realizovano rešenje.
 • Korišćenje mogućnosti višejezgarnog procesora i paralelizam u radu, sistem podržava i multiprocesiranje i multithreading na nivou generisanja zahtevnih izveštaja.
 • 32 bit i 64 bit verzija aplikacije.
 • Softversko rešenje je realizovano kao Klijent/Server aplikacija.
 • Rad sa više modula istovremeno i rad više korisnika istovremeno/konkurentno – kretanje kroz menije različitih modula bez prekida započetih operacija.
 • Razmena podataka – Gde nema interneta na dislociranoj lokaciji, određene podatke moguće je distribuirano razmeniti sa centralnom lokacijom.

Softverski aspekt

 • Dostavljanje bitnih parametra za obračun putem Web servisa (minimalne i maksimalne osnovice za obračun doprinosa, neoporeziv iznos, kursna lista itd.).
 • Integrisana email infrastruktura u okviru aplikacije.
 • Mogućnost dorade programa prema specifičnim zahtevima korisnika.
 • Program je digitalno potpisan
 • Softver automatski obrađuje sve individualne transakcije bez obzira na lokaciju unosa i modul unosa, generišući integrisanu sliku finansijskog stanja preduzeća.
 • Softver ima direktan upit u bazu podataka NBS i preko tog linka preuzimaju se automatski sve valute i svi kursevi prema NBS za svaki dan.
 • Srpski jezik – Interfejs softvera može da se podesi u dva moda Ćirilično i Latinično, u svim oblastima: ekrani, dokumentacija srpski jezik je primarno zastupljen.
 • Više valutni sistem – Softver ima mogućnost rada sa više valuta u okviru jednog preduzeća.
 • Zajedničke funkcije/programske procedure modula – Programski moduli dele zajedničke funkcije.
 • Višejezičnost – Možemo kompletno softversko rešenje da „portujemo“ na željeni jezik imamo iskustva sa ruskim, turskim, engleskim , nemačkim, mađarskim.
 • Aplikacija je unicode.
 • Softver ima direktan upit u bazu podataka NBS preko PIB-a poslovnog partnera i omogućava proveru, status blokade i preuzimanje i korišćenje drugih generalnih parametara poslovnih partnera.
 • Softver omogućava vođenje X poslovnih godina u jednoj bazi podataka i sve je pod jednom ikonicom
 • Postoje šeme i protokoli za automatsko zatvaranje i otvaranje poslovnih knjiga i drugih periodičnih operacija

Sigurnosni aspekt

 • Evidencija promena – Sistem za logovanje može da vodi evidenciju na nivou koji korisnik je sa kog računara kog datuma u koje vreme koji podatak (insert/update/delete) koji je stari podataka – koji je novi podatak.
 • Korisnički nalog – Obezbeđuje formiranje radnog okruženja na nivou radnog mesta.
 • Na nivou dokumenata na formi postoji evidencija kada je koji korisnik pristupao kom dokumentu.
 • Postoji mogućnost kontrole pristupa nad podacima ne samo nad funkcionalnostima programa.
 • Postoji mogućnost pseudominizacije.
 • Skalabilnost – Softver ima mogućnost dodavanja novih klijenata u skladu sa potrebama.
 • Kontrola i prava pristupa – Svi moduli mogu da imaju zajedničku ili pojedinačnu kontrolu pristupa, Prava pristupa mogu da se uređuju od nivoa dugmeta do nivoa Modula sa stanjima (Access, Denied, ReadOnly, Invisible).
 • Postoji integracija AD (Aktivnim direktorijumom) sa ciljem uređenja pristupa funkcionalnostima i podacima.

Ostvarite pun potencijal softvera - adekvatnom implementacijom

 • Moguć je veliki stepen saradnje sa ciljem uspešne implementacije i primene u Vašim konkretnim potrebama.

Korisnički aspekt

 • Jednostavnost korišćenja aplikacije.
 • Korisničko definisanje izgleda aplikacije i sadržaja ekranskih formi.
 • Nezavisnost korisnika – Mi gledamo da vas osposobimo da što više i što kompletnije samostalno koristite softver u punom obimu.
 • Višegodišnje iskustvo u razvoju poslovnih programa implementirano module.
 • Gotovo softversko rešenje koje eksploatiše veliki broj korisnika preko 2.000, već skoro 20 godina.
 • Ažurno uputstvo za upotrebu ugrađeno u sam program; referencirano sa opcijama.

Komercijalni aspekt

 • Neograničen broj klijentskih računara, bez dodatnih troškova licenci.
 • Neograničen broj preduzeća, bez dodatnih troškova licenci.
 • U dinarima iskazana cena softvera.
 • Stabilne cene u dugom roku, za 10. godina samo jednom je promenjena cena.
 • Predvidiva saradnja - obaveštenje unapred 6. meseci.

Modularnost

 • Modularnost omogućava korisniku da programom pokrije samo one segmente poslovanja koje želi.
 • Mogućnost naknadnog dokupljivanja nedostajućih modula/opcija ili prelaska na viši nivo programa.

Podrška

 • Konsultacije telefonom i putem maila, izlazak na lokaciju korisnika, udaljena podrška.
 • Sertifikovana, stručna i referentna podrška u eksploataciji rešenja.
 • Više od 15 godina iskustva u pružanju podrške.
 • Nismo naišli na zahtev koji nismo uspeli da rešimo.

Integracioni aspekt

 • Pozitivna iskustva u integracijama sa proizvođačima drugih softverskih rešenja iz različitih oblasti.
 • Mogućnost integracije sa drugim softverima – Imamo modul koji brine o svemu u dugom roku, svi vidovi integracije su podržani (files, WebServices, itd.) u svim pravcima. (Na zahtev i pod kontrolom korisnika, Bez zahteva i kontrole korisnika).

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…