SRB

Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - POGON - Modul za praćenje proizvodnje

Modul za praćenje proizvodnje – POGON – omogućava dokumentaciono praćenje proizvodnje u preduzećima koja samostalno obavljaju ovu delatnost, na osnovu kreiranih normativa i radnih naloga.

Obuhvata dva segmenta: magacinsko poslovanje i proizvodnju, a oslanja se na modul za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL. Program je namenjen preduzećima koja samostalno vode proizvodnju.

Funkcionalnosti modula POGON su:

Magacinsko poslovanje – deo modula koji omogućava isključivo količinsko praćenje stanja zaliha (materijala i proizvoda) u jednom ili više fizičkih magacina:

 • Predviđeno je da ovaj deo programa koristi lice koje je zaduženo za prijem i izdavanje artikala u magacinu (magacioner) i koje prati samo količinsku evidenciju.
 • Formiranje proizvoljnog broja magacina.
 • Kreiranje artikla po magacinima.
 • Izrada dokumenata: Otpremnica, Prijemnica, Interna otpremnica, Interna prijemnica, Otpis, Predatnica, Povratnica, Trebovanje, Revers, Povraćaj dobavljaču.
 • Izrada popisa artikala.
 • Limitiranje minimalne količine artikala.
 • Kreiranje izveštaja: Kartica artikala, Lager lista, Stanje zaliha, Izveštaji o kretanju artikala po partnerima, kategorijama artikla, dodatnim analitikama.

Proizvodnja – deo modula koji omogućava kreiranje radnih naloga i sastavnica (normativa):

 • Predviđeno je da ovaj deo programa koristi lice koje je zaduženo za planiranje i realizaciju procesa proizvodnje i otvaranje radnih naloga (poslovođa, tehnolog, projektant …)
 • Kreiranje sastavnica (specifikacija, normativa) gotovih proizvoda, koje u sastavu pored materijala mogu da sadrže i poluproizvode.
 • Kreiranje radnog naloga u kome se na osnovu unetog proizvoda automatski preračunava potreban materijal prema sastavnici.
 • Kreiranje Trebovanja, Povratnica i Predaje proizvoda iz radnog naloga u delu magacinsko Poslovanje.
 • Obračunom po radnom nalogu moguće je utvrditi direktne troškove materijala na osnovu utroška.
 • U obračunu cene koštanja pored automatski obračunatih troškova materijala, ručno je moguće uneti ostale direktne i indirektne troškove.
 • Za svaki radni nalog moguće je raditi više parcijalnih obračuna – situacija.
 • Podržane su šeme za automatsko knjiženje u pogonskom knjigovodstvu (klasa 9) u programu za finansijsko računovodstvo – Konto

Povezanost/Integracija sa drugim softverskim modulima:

Povezanost sa modulom za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL

 • Da bi modul Pogon upošte mogao da funkcioniše potrebno je da se licencira i modul za robno-materijlano knjigovodstvo – KAL
 • Sva dokumenta sa količinama artikala koja su kreirana u modulu za magacinsko poslovanje, mogu se preuzeti i ista dokumenta u robno materijalnoj evidenciji, gde se automatski dodaju cene artikala.
 • Predviđeno je da ovaj deo programa tj. modul koristi knjigovođa koji bi preuzimao magacinske dokumente, dodavao cene i knjižio dokumente u finansijsko knjigovodstvo. Time bi knjigovođa imao paralelnu evidenciju prometa artikala sa magacionerom.

CENA LICENCE – GOTOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA – Edicije „Mali poslovni programi 2“

 • Unos podataka u polja sa zvezdicama je obavezan.

  Na ovoj strani odaberite module i usluge koje želite da poručite

  Unos podataka i izbor licenci i usluga ovde, Odnosi se SAMO na ovu stranu

  Cena po licenci, cena je bez PDV-a

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…