SRB

Uvod

Edicija Mali poslovni programi 2 (MPP2) je kolekcija softverskih modula koji se bave različitim segmentima poslovanja, a koji se mogu integrisati u jedinstven poslovni sistem. Za svakog korisnika naših usluga kreiramo jedinstven model koji spaja poslovanje i informacione tehnologije trudeći se da ostvarimo za što kraće vreme migraciju od poslovnog savetovanja do implementacije tehnologije, uz smanjenje uobičajenog angažovanja od strane klijenta i isporučujemo što merljivije benefite našem klijentu.

Softverski paket je, s obzirom na segmente poslovanja na koje se odnosi, podeljen na funkcionalne celine – module. Svaki od modula predstavlja zaokruženu funkcionalnu celinu koja može funkcionisati samostalno ili se integrisati sa drugim modulima.

U standardnoj ponudi postoje sledeći PSIT moduli:

 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - KONTO - Program za finansijsko knjigovodstvo pored dugme SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" – AVANS - Program za fakturisanje i obračun PDV-a SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - SALDO - Program za evidenciju platnog prometa i blagajni SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - KAL - Program za robno-materijalno knjigovodstvo SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" – POLIS - Program za evidenciju osnovnih sredstava SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - POGON - (Modul za praćenje proizvodnje) SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - Magacinsko poslovanje - Lager SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" – Vozila - Evidencija vozila SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - Upravljanje ljudskim resursima SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - TOTAL S4 - Program za obračun zarada i naknadaSAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - KAMATA SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" - KOMPENZACIJA - Modul za obračun kompenzacije SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Edicija "Mali poslovni programi 2" – Nalog za službeni put SAZNAJ VIŠE
 • Gotovo softversko rešenje - Modul za integraciju drugih poslovnih softvera i servisa sa MPP2 poslovnim softverom SAZNAJ VIŠE

D4S moduli u ponudi su:

 • HistoryLog: Modul za optimizaciju rada Log sistema nad bazom podataka za aplikaciju MPP2 SAZNAJ VIŠE
 • Razvoj I implementacija namenskog mehanizma koji za osnovu ima Integracionu platformu SAZNAJ VIŠE

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktiraćemo Vas i dogovorićemo termin, način i druge detalje pružanja D4S rešenja i podrške.

U dogovorenom terminu rešavamo Vaš zahtev.

Kvalitetu pruženih usluga u višedecenijskoj saradnji svedoče reči naših korisnika… više pogledajte OVDE…